تنها
 
تنها تمام وجودم

شاهدان اعمال انسان‏ها

شاهدان اعمال انسان‏ها در روز قیامت چه کسانی هستند؟نحوه شهادت چگونه است؟
شاهدان اعمال‏
به طور کلی از آیات و روایات استفاده می‏شود که گواهان بر اعمال انسان‏ها در روز قیامت شش گروه می‏باشند:
1 - در رأس همه گواهان، خداونداست:"در هر حال که باشی و هر آیه از قرآن که بخوانی و هر کاری را که انجام بدهید، ما گواه بر شما هستیم".(1)
2 - پیامبران و اوصیا:"چگونه خواهد بود آن روز که از هر امتی گواهی می‏آوریم و تو را گواه بر آنان قرار می‏دهیم".(2)
امام صادق(ع) در تفسیر آیه فرمود:"این درباره امت محمد(ص) نازل شده و در هر قرنی برای آنان امامی از ما خواهد بود که شاهد بر آنان است و محمد(ص) گواه برهمه ما است".(3)
3 - زبان، دست، پا، چشم، گوش و پوست:
"یوم تشهد علیهم ألسنتهم و أیدیهم و أرجلهم بما کانوا یکسبون؛(4) درآن روز زبان‏ها و دست‏ها و پاهایشان بر ضد آنان نسبت به اعمالی که مرتکب شده‏اند، گواهی می‏دهند". در آیه دیگری می‏گوید:"زمانی که به آن (دوزخ) می‏رسند، گوش‏ها و چشم‏ها و پوست‏های تنشان به اعمال آنان گواهی می‏دهد".(5)

بقیه مطلب در ادامه مطلب کلیک کنید

شاهدان اعمال انسان‏ها

شاهدان اعمال انسان‏ها در روز قیامت چه کسانی هستند؟نحوه شهادت چگونه است؟
شاهدان اعمال‏
به طور کلی از آیات و روایات استفاده می‏شود که گواهان بر اعمال انسان‏ها در روز قیامت شش گروه می‏باشند:
1 - در رأس همه گواهان، خداونداست:"در هر حال که باشی و هر آیه از قرآن که بخوانی و هر کاری را که انجام بدهید، ما گواه بر شما هستیم".(1)
2 - پیامبران و اوصیا:"چگونه خواهد بود آن روز که از هر امتی گواهی می‏آوریم و تو را گواه بر آنان قرار می‏دهیم".(2)
امام صادق(ع) در تفسیر آیه فرمود:"این درباره امت محمد(ص) نازل شده و در هر قرنی برای آنان امامی از ما خواهد بود که شاهد بر آنان است و محمد(ص) گواه برهمه ما است".(3)
3 - زبان، دست، پا، چشم، گوش و پوست:
"یوم تشهد علیهم ألسنتهم و أیدیهم و أرجلهم بما کانوا یکسبون؛(4) درآن روز زبان‏ها و دست‏ها و پاهایشان بر ضد آنان نسبت به اعمالی که مرتکب شده‏اند، گواهی می‏دهند". در آیه دیگری می‏گوید:"زمانی که به آن (دوزخ) می‏رسند، گوش‏ها و چشم‏ها و پوست‏های تنشان به اعمال آنان گواهی می‏دهد".(5)
4 - فرشتگان:"در آن روز هر انسانی وارد محشر می‏شود، در حالی که فرشته‏ای با او همراه است که او را به سوی حساب سوق می‏دهد و گواهی از فرشتگان است که بر اعمال او شهادت می‏دهد".(6)
5 - زمین:"یومئذ تحدّت اخبارها؛(7) در آن روز زمین اخبار خود را بازگو می‏کند".
6 - زمان:از برخی روایات استفاده می‏شود که زمان در روز قیامت از شاهدان به شمار می‏رود. امام باقر(ع) فرمود:"هیچ روزی برانسان نمی‏گذرد مگر این که به او می‏گوید:ای فرزند آدم!من روز تازه‏ای هستم و برتو شهادت می‏دهم. در من کار خوب انجام بده تا در قیامت به نفع تو گواهی دهم(8) و (9)".
نحوه شهادت‏
چگونگی شهادت خدا و پیامبران و اوصیا چندان روشن نیست، اما مطابق ظاهر آیات و صریح روایات، خدا و پیامبر و امامان(ع) از اعمال انسان‏ها آگاهی کامل دارند و آن‏ها را می‏بینند.(10) 
کیفیت شهادت اعضا و جوارح بدن را قرآن کریم بیان کرده است:"وقتی انسان‏ها به پوست‏های خود می‏گویند برای چه علیه ما شهادت دادید؟در پاسخ می‏گویند:ما را به زبان آورد و قدرت نطق داد، کسی که همه چیز را به نطق در آورده است".(11)
در این که اعضای بدن به چه صورتی به نطق می‏آیند، مفسران احتمالاتی داده‏اند:
1 - خداوند در آن روز درک و شعور و قدرت سخن گفتن در یک یک اعضا می‏آفریند و آن‏ها به راستی سخن می‏گویند، و چه جای تعجب؟همان کسی که این قدرت را در قطعه گوشتی به نام زبان آفریده، می‏تواند در سایر اعضا نیز بیافریند.
2 - آن‏ها از درک و شعوری بهره‏مند نمی‏شوند، ولی خداوند آن‏ها را به سخن گفتن ومی‏دارد. در حقیقت اعضا محل ظهور سخن خواهند بود و حقایق را به فرمان خدا آشکار می‏کنند. 
3 - اعضای بدن هر انسانی آثار اعمالی را که در تمام طول عمر انجام داده، مسلّماً با خود خواهد داشت، چرا که هیچ عملی در جهان نابود نمی‏شود و آثار آن روی یکایک اعضای بدن و در فضای محیط باقی می‏ماند. آن روز که روز بروز و آشکار شدن است، این آثار نیز بر دست و پا و سایر اعضا ظاهر می‏شود و ظهور این آثار به منزله شهادت است.(12)
چگونگی شهادت زمین و زمان و فرشتگان هم به صورت یقینی معلوم نیست، اما چون که آن‏ها در دنیا با انسان همراه بوده‏اند و خداوند می‏تواند همه چیز را به سخن گفتن آورد، آن‏ها نیز به سهم خود به نفع یا به ضرر انسان‏ها با قدرت خدا شهادت می‏دهند.


نوشته شده در تاریخ 1390/10/09 توسط رضا
 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک