X
تبلیغات
زولا

تنها
 
تنها تمام وجودم

یادم هست که در حدود: سالهای 1360 بنده، مسئول ارشاد اسلامی نخست وزیری بودم، و نخست وزیر وقت هم، موسوی بود. یک روز حجت الاسلام شجونی، نماینده کرج نزد ایشان آمد و: از فساد در اجتماع گفت! وی گفت  برخی زنان بقدری فاسد شده اند که: در خیابان ها می ایستند و: تقریبا فاحشه خانه را، از یک خیابان به تمام: خیابان ها آورده اند!البته موضوعات زیادی را هم، مطرح کرد ولی میرحسین، با خونسردی نگاه می کرد! یک عدد قرص هم دستش بود، بعد از نفس نفس زدن های: حجت الاسلام شجونی، به ارامی گفت: بگذار من این قرصم را بخورم! بعد! و بعد از خوردن قرص گفت : حاج آقا 124 هزار پیامبر، آمدند تا این ها را درست کنند نشد! من چه کار می توانم بکنم؟ واقعیت امر برخی مواقع: این طور است 124 هزار پیامبر و: ائمه و ولی فقیه آمدند تا: مردم را از شر یک: شیطان خلاص کنند. البته بنابر برخی روایات، شیطان نیز دارای: اذناب و یاران زیادی است، اما برخی روایات نیز می گویند: شیطان روز قیامت خواهد گفت: من کسی را مجبور به گناه نکردم! اصلا آن ها مرا نمی دیدند، تا حرف ما را گوش بدهند! ولی انبیا الهی را دیدند، معجزات آن ها را مشاهده کردند، باز هم تکذیب نمودند !ُو آن ها را دروغگو خطاب کردند! بدون اینکه از آنها حتی: یک دروغ شنیده باشند! عده ای هم کاسه از آش داغ تر، هستند و می خواهند: جامعه بهتر از: جامعه ایدئال باشد! اما اینطور نیست، چه آن هایی که دروغ به: پیامبران می بندند و: چه آن هایی که پیامبران را بی عرضه، یا بقول فران اذن، می دانند هر دو در: اشتباه هستند. پیامبران با اینکه: تعدادشان زیاد است ولی:   

یادم هست که در حدود: سالهای 1360 بنده، مسئول ارشاد اسلامی نخست وزیری بودم، و نخست وزیر وقت هم، موسوی بود. یک روز حجت الاسلام شجونی، نماینده کرج نزد ایشان آمد و: از فساد در اجتماع گفت! وی گفت  برخی زنان بقدری فاسد شده اند که: در خیابان ها می ایستند و: تقریبا فاحشه خانه را، از یک خیابان به تمام: خیابان ها آورده اند!البته موضوعات زیادی را هم، مطرح کرد ولی میرحسین، با خونسردی نگاه می کرد! یک عدد قرص هم دستش بود، بعد از نفس نفس زدن های: حجت الاسلام شجونی، به ارامی گفت: بگذار من این قرصم را بخورم! بعد! و بعد از خوردن قرص گفت : حاج آقا 124 هزار پیامبر، آمدند تا این ها را درست کنند نشد! من چه کار می توانم بکنم؟ واقعیت امر برخی مواقع: این طور است 124 هزار پیامبر و: ائمه و ولی فقیه آمدند تا: مردم را از شر یک: شیطان خلاص کنند. البته بنابر برخی روایات، شیطان نیز دارای: اذناب و یاران زیادی است، اما برخی روایات نیز می گویند: شیطان روز قیامت خواهد گفت: من کسی را مجبور به گناه نکردم! اصلا آن ها مرا نمی دیدند، تا حرف ما را گوش بدهند! ولی انبیا الهی را دیدند، معجزات آن ها را مشاهده کردند، باز هم تکذیب نمودند !ُو آن ها را دروغگو خطاب کردند! بدون اینکه از آنها حتی: یک دروغ شنیده باشند! عده ای هم کاسه از آش داغ تر، هستند و می خواهند: جامعه بهتر از: جامعه ایدئال باشد! اما اینطور نیست، چه آن هایی که دروغ به: پیامبران می بندند و: چه آن هایی که پیامبران را بی عرضه، یا بقول فران اذن، می دانند هر دو در: اشتباه هستند. پیامبران با اینکه: تعدادشان زیاد است ولی: وحدت رویه و وحدت نظر دارند و: یک امر واحد محسوب می شوند. یعنی درست برخلاف شیطان که: از وحدت به کثرت می روند، انبیا الهی از: کثرت به وحدت می رسند . البته غصه خوردن: دینداران در جای خود، لازم است ولی ضروری نیست. زیرا خداوند به پیامبر خود می فرماید: خودت را برای هدایت مردم، به مشقت نیاندازید. زیرا بسیاری از این مردم، که گناه می کنند، ظاهرا آدمی زاد نیستند. بلکه به شکل آدمیزاد هستند. تا هیزم جهنم شوند. و در بسیاری از موارد، چون انسان ها تا آخر خط: گناه نمی روند تا: قبح و بدی آن برای: مردم آشکار شود، حیوانات آدم نما این کار ها را انجام میدهند!  مثلا کسانی که در دنیا، شغل قتل را انتخاب کرده اند، و پول می گیرند تا: تمیز تر آدم بکشند، اینها آدم نیستند، رباط های ساخت خدا هستند! درمورد برعکس این قضیه، هم ضرب المثلی است: می گویند مرغی است: بنام بوتیمار! کنار دریا می رود و: گریه می کند! از او می پرسند: چرا گریه می کنی ؟ می گوید به دو دلیل: دلیل اول اینکه می ترسم، آب دریا تمام شود. و دوم اینکه قطرات: اشک من به دریا اضافه شود! تا کمی دیرتر خشک شود. این وضع کسانی است که: خود را مسئول هدایت همه میدانند! و یا اینکه انتظار دارند، همه مانند خودشان فکر کنند.

124 thousand prophets : Fight the devil !

I remember that about : my 1360 , was prime minister in charge of Islamic Guidance , and the Prime Minister , Mr. Moussavi . One day Hujjatulislam Shojony , representing Karaj came unto them of corruption in the society ! He said some women are so corrupt that stand in the street and almost whore house, a street all : have street course too many issues raised , however , Mir looked coolly ! The tablets had a hand in , after gasping in : Hojjat al-Islam Shojony , gently said : Let me take this pill can eat ! Next ! And after taking the pill , said Haj 124 thousand prophets , they just did not come to this ! What can I do ? Sometimes reality : It has 124 thousand Prophet : VF came Imams and people from the evil one : to get rid of the devil . However , according to some traditions , Satan also : Aznab and great companions , but also some traditions say : Satan Judgment Day told someone I did not have to sin ! They did not know me at all , listen to our words ! But the divine prophets saw the miracles they had seen , again denied , and it was called a liar ! Even without them : they heard a lie ! A bowl of hot soup , some more , and want : a better society : society is ideal ! But it's not, it's a lie that the Prophet close and what those prophets inept, or according to Ferrand’s permission, they do both : they are wrong . With the prophets: their numbers are high , but : uniformity and unity and A are the same . Contrary to the devil that is the multiplicity of unity , the divine prophets : reach unity in multiplicity . The worry: Religiosity in place, it is necessary, but not necessary . Its Prophet, because Allah says: You have to lead people to not throw hard . Because many of these people who are guilty , it is not man's fertility . But as human beings are born . To be firewood for hell . In many cases, the man to the end : not guilty until : bad and it's bad for people to be exposed animals posing people do these things ! For example, those in the world who have chosen killing jobs and money are to : make a clean kill , they are not people , robots are God's building ! On the contrary, in this case , the saying is : They say that chicken is called bittern ! Goes sea : cries ! Ask him : Why are you crying? Says that for two reasons : First , because of fear , sea water is over. Second, droplets of tears I will add to sea ! Will dry up later . Who has this situation: your guide for all they know! Or they expect everyone to think like them.

124 الف الأنبیاء : حارب الشیطان !

أتذکر أن نحو : بلدی 1360، کان رئیسا للوزراء المسؤولین عن الإرشاد الإسلامی ، ورئیس الوزراء ، والسید موسوی . یوم واحد  وهو ما یمثل جاء کرج لهم من الفساد فی المجتمع ! وقال بعض النساء فاسدة بحیث یقف فی الشارع و المنزل عاهرة تقریبا، شارع جمیع : لقد بالطبع الشارع الکثیر من القضایا التی أثیرت ، ومع ذلک، بدا میر بهدوء ! کان له ید فی أقراص ، بعد یلهث فی : حجت الاسلام شجونی ، وقال بلطف : اسمحوا لی أن أغتنم هذه حبوب منع الحمل یمکن أن تأکل ! القادم! و بعد تناول حبوب منع الحمل ، وقال الحاج 124 الف الأنبیاء ، وانهم فقط لم یأت إلى هذا! ماذا یمکننی أن أفعل ؟ أحیانا الواقع : من لدیه 124 الف النبی : جاء VF الأئمة و الناس من الشر واحد : التخلص من الشیطان. ومع ذلک ، وفقا ل بعض التقالید ، والشیطان أیضا : اذناب و الصحابة کبیرة، ولکن أیضا یقول بعض التقالید : وقال الشیطان یوم القیامة شخص لم یکن لدیک للخطیئة ! انهم لا یعرفون لی على الإطلاق ، والاستماع إلى أقوالنا ! ولکن الأنبیاء رأى المعجزات رأوه ، ومرة ​​أخرى أنکر ، وکان یطلق علیه کاذب ! حتى بدونها : سمعوا کذبة ! وعاء من الحساء الساخن ، وبعضها أکثر ، ونرید : مجتمع أفضل : مجتمع مثالی ! لکنه لم یکن کذلک، انها کذبة أن النبی ثیقة و ماهیة تلک الأنبیاء غیر کفؤ ، أو وفقا ل تصریح فیرون ، فإنها تفعل کل : أنهم مخطئون . مع الأنبیاء : أعدادهم مرتفعة، ولکن : التوحید والوحدة و A هی نفسها. یتعارض مع الشیطان الذی هو تعدد الوحدة ، و الأنبیاء : تحقیق الوحدة فی التعدد . القلق : التدین فی مکان، ولکن هناک حاجة لیست ضروریة. النبی ، وذلک لأن الله یقول : علیک أن تقود الناس إلى عدم رمی الثابت. لأن العدید من هؤلاء الناس الذین هم مذنبون ، فإنه لیس من خصوبة الرجل. ولکن کما یولد البشر . أن الحطب لل جحیم . فی کثیر من الحالات ، الرجل إلى نهایة : غیر مذنب حتى : سیئة و انها سیئة للناس أن تتعرض ، مما الحیوانات البشریة تفعل هذه الأشیاء ! على سبیل المثال، تلک الموجودة فی العالم الذین اختاروا الوظائف القتل والمال هی: جعل قتل نظیفة ، فهی لیست شخصا ، والروبوتات هی بناء الله ! على العکس من ذلک ، فی هذه الحالة ، ویقول هو : یقولون ان الدجاج وتسمى الواق ! یذهب البحر : صرخات ! أسأله : لماذا تبکین ؟ ویقول ان لسببین : أولا، لأن الخوف و میاه البحر قد انتهى. الثانیة ، قطرات من الدموع وأود أن أضیف إلى البحر ! سوف تجف فی وقت لاحق . الذی لدیه هذا الموقف: دلیلک لجمیع أنهم یعرفون ! أو أنهم یتوقعون الجمیع للتفکیر مثلهم.

124 bin peygamberler :şeytan Fight !

Benim 1360, İslami Rehberlik sorumlu başbakan oldu veBaşbakan Sayın Moussavi : Ben bu konuda hatırlıyorum . Bir gün Hujjatulislam Shjvny , Karajtoplumda yolsuzluk onlara geldi temsilen ! Yükseltilmiş Sokak ders çok fazla sorunları , ancak, Mir soğukkanlı baktı : O bazı kadınlarsokak durağı ve neredeyse fahişe ev , bir sokak tüm o kadar bozuk hale geldiğini söyledi ! Tabletler bir el vardı , içinde nefes nefese sonra : Hojjat el- İslam Shjvny , yavaşça dedi : Bana bu hap yiyebilir alalım ! Sonraki ! Vehap aldıktan sonra , Haj 124 bin peygamberler , onlar sadece bu gelmedi dedi ! Ben ne yapabilirim ? Bazen gerçeklik : Bu ​​124 bin Peygamberi vardır : VFkötü olandan imamlarına ve insanlar geldi :şeytanın kurtulmak için . Ancak, bazı geleneklere göre , Şeytan da : Aznab ve büyük yoldaşı , aynı zamanda bazı gelenekler ki : Şeytan Mahşer Günü Ben günah yoktu birisi söyledi ! Onlar bizim sözlerini dinlemek , beni hiç bilmiyordum ! Amailahi peygamberler onlar inkar tekrar görmüştümucizeler gördüm ve o bir yalancı çağrıldı ! Hatta onlarsız : Onlar yalan duydum! Sıcak Bir kase çorba , daha bazı ve istediğiniz : daha iyi bir toplum : toplum ideal! Ama buPeygamber yakın ve ne o peygamberler beceriksiz , ya da Ferrand'ın izni göre , her ikisi de mutlaka bu bir yalan , değil : Onlar yanlış. Peygamberlerin : sayıları yüksek, ama : tekdüzelik ve birlik ve Aaynıdır . Birlikçokluğudurşeytan aksine ,ilahi peygamberler : çoklukta birliği ulaşır . Endişe: Dindarlık yerinde , gerekli , ancak gerekli değildir . Allah diyor çünkü onun Peygamber : Sen sert atmak değil insanlar neden var . Çünkü insanın doğurganlık değil , suçlu olan bu insanların çoğu . Ama insanoğlu doğar gibi . Cehennem için yakacak odun olmak. Birçok durumda ,sonuna kadaradam : kadar suçlu değil : kötü ve insanların maruz için kötü olduğunu , insan hayvanlar poz bu şeyler ! Robotlar Tanrı'nın binası , onlar insanlar değil , temiz bir öldürmek olun: Örneğin, öldürme işleri ve para seçmiş kimdünyada bu vardır ! Aksine, bu durumda ,söz: Onlar tavuk balaban denir ki! Çığlıkları : deniz Goes ! Ona sor : Neden ağlıyorsun ? Birincisi, korku , deniz suyu bitti : iki nedenden dolayı olduğunu söylüyor . İkincisi, gözyaşı damlacıkları ben denize katacak ! Daha sonra kurutulmalıdır . Kim bu durum var : bütün bildikleri için rehber ! Ya da herkes onlar gibi düşünmek bekliyoruz .

124000 prophètes : combattre le diable !Je me souviens que sur: mon 1360, était premier ministre en charge de l'orientation islamique , et le Premier ministre , M. Moussavi . Un jour Hujjatulislam Shjvny , représentant Karaj vint à eux de la corruption dans la société ! Il a dit que certaines femmes sont tellement corrompus que stand dans la rue et la maison près de pute , une rue tout : ont cours sur la rue trop nombreuses questions soulevées , cependant, Mir regardé froidement ! Les comprimés avaient une main dans , après haletant dans : Hojjat al-Islam Shjvny , dit doucement : Permettez -moi de prendre cette pilule peut manger ! Suivant ! Et après avoir pris la pilule , dit Haj 124000 prophètes, ils n'avaient tout simplement pas venir à cette ! Que puis-je faire? Parfois la réalité : Il a 124000 Prophète : VF venu imams et les personnes du malin : pour se débarrasser du diable . Cependant , selon certaines traditions , Satan aussi: Aznab et de bons compagnons , mais aussi certaines traditions dire : Satan Judgment Day dit quelqu'un que je n'ai pas eu à pécher ! Ils ne me connaissaient pas du tout , l'écoute de nos mots ! Mais les prophètes divins ont vu , ils ont vu des miracles encore refusé , et il a été appelé un menteur ! Même sans eux: ils ont entendu un mensonge! Un bol de soupe chaude , un peu plus, et que vous voulez : une société meilleure : la société est idéale ! Mais ce n'est pas , c'est un mensonge que le Prophète près et ce que ces prophètes inepte , ou selon l'autorisation de Ferrand , ils font les deux : ils ont tort . Avec les prophètes : leur nombre est élevé, mais : l'uniformité et l'unité et A sont les mêmes . Contrairement à la diable, qui est la multiplicité de l'unité , les prophètes divins : atteindre l'unité dans la multiplicité . Le souci : la religiosité en place , il est nécessaire , mais pas nécessaire . Son Prophète , car Allah dit : Il faut amener les gens à ne pas jeter dur . Parce que beaucoup de ces gens qui se sont rendus coupables , ce n'est pas la fertilité de l'homme . Mais comme les êtres humains naissent . Pour être du bois de chauffage pour l'enfer . Dans de nombreux cas , l'homme à la fin : non coupable jusqu'à ce que : mauvaise et c'est mauvais pour les gens à être exposés , posant les animaux humains font ces choses ! Par exemple, ceux dans le monde qui ont choisi d'emplois de mise à mort et l'argent sont de: faire une mise à mort propre , ils ne sont pas les gens , les robots sont l'édifice de Dieu ! Au contraire , dans ce cas , on dit : Ils disent que le poulet est appelé butor ! Va mer : cris ! Demandez-lui : Pourquoi pleures-tu ? Dit que, pour deux raisons: d'abord , en raison de la peur , de l'eau de mer est terminée. Deuxièmement, des gouttelettes de larmes je vais ajouter à la mer! Séchera plus tard . Qui a cette situation : votre guide pour tout ce qu'ils savent ! Ou ils attendent tout le monde pense comme eux .


نوشته شده در تاریخ 1392/09/20 توسط رضا
 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک