تنها
 
تنها تمام وجودم

استادی به مریدش می گوید : وقتی به طریق روح خوش می رسی ٬ دری را می یابی که عبارتی روی آن نوشته شده است ٬ به نزد من برگرد و آن عبارت را بگو. 

مری جسم و روحش را وقف جست و جو می کند و یک روز به آن در می رسد و بعد به نزد استادش بازمی گردد. 

به استاد می گوید که نوشته شده بود غیرممکن. 

استاد از او می پرسد این عبارت روی در نوشته شده بود یا دیوار؟ 

مرید پاسخ می دهد : روی در. 

استاد به او می گوید پس دستگیره را بگیر و در را باز کن. 

مرید اطاعت کرد و از آنجا که روی در نوشته شده بود غیر ممکن با باز شدن در این عبارت هم به کنار رفت. 

در کاملا گشوده شد و مرید  آن عبارت را دیگر ندید و به راه خود ادامه داد. نوشته شده در تاریخ 1389/04/06 توسط رضا
 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک